547-0232/02 – Organisation and Management in Fire Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb.,prováděcí vyhlášky. Organizační schéma Hasičského záchranného sboru, vnitřní a vnější řídící vazby. Obchodní zákoník (rozpočtová organizace), objednávky, smlouvy, faktury a jejich formální náležitosti, ... Ekonomika rozpočtové organizace, rozpočtování, hospodaření, .. Plánování a využití pracovního času (Time manager) Organizování a řízení pracovní porady, kontrola plnění úkolů, .. Organizování a řízení výjezdové činnosti Hasičských záchranných jednotek Štáb zdolávání mimořádných událostí Požární rada - práva a povinnosti Stres a stresové jednání Metody psychologického vyšetření jedinců Plošné rozmístění sil a prostředků Odborná příprava hasičů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner