547-0241/01 – Základy požárního strojnictví ()

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuMgr.Ing. Zdeněk GlombGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Strojní součást v systému požární ochrany. Základní funkce strojních součástí a jejich zobrazování. Styk a jejich uložení. Tolerance součástí. Součásti uzavírací, pojistné, ovládací a regulační. Součásti pro omezení pohybu. Potrubí a hadice. Značky a označování součástí. Tvorba schémat částí, mechanismů a systémů.

Povinná literatura:

1.BOLEK, A. A KOCHMAN, J. Části strojů. 1.svazek. Praha: SNTL, 1989. 2.BOLEK, A. A KOCHMAN, J. Části strojů. 2.svazek. Praha: SNTL, 1990. ISBN: 80- 86111-22-9 3.Černoch, S.: Strojně technická příručka SNTL, Praha 1997 4.HOSNEDL, S. A KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra. Obecné strojní části. Brno: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3 5.Kysel, F. a kol.: Strojní prvky a systémy SNTL Praha 1989 6.PIVOŇSKA, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, SNTL, Praha 1987 7.SZCHLACHTA, T.- HAVLÍK,J.: Základy strojnictví. Ostrava: VŠB, 1994. 8.SZCHLACHTA, T. a kol.: Základy strojnictví. Návody do cvičení. Ostrava: VŠB, 1994. 9.VNUK, V., KOZEL, L. a ŠNAPKA, O. Mechanické součásti a systémy. Ostrava: VŠB, Ediční středisko 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Strojní součást v systému požární ochrany (PO). Strojní součást jako prvek technických systémů požární ochrany. 2.Namáhání strojních součástí. 3.Základní funkce strojních součástí: spojovacích, k přenášení točivého momentu, k převádění točivého pohybu (převody), silových pro akumulaci energie. 4.Zobrazování strojních součástí. Pravoúhlé promítání na jednu a více průměten. Pravoúhlá a kosoúhlá axonometrie. Zobrazování v PO. 5.Styk součástí. Uložení součástí. Tolerování rozměrů a polohy, tvaru. 6.Součásti uzavírací, pojistné, ovládací a regulační. Součásti pro omezení 7.Potrubí a hadice. 8.Tvorba schémat částí, mechanismů a systémů PO. Přepis technických výkresů na jednoduchá schémata.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium FBI - II P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.