547-0241/01 – Foundations for Fire Protection & Mechanical Engineering ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorMgr.Ing. Zdeněk GlombSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Strojní součást v systému požární ochrany (PO). Strojní součást jako prvek technických systémů požární ochrany. 2.Namáhání strojních součástí. 3.Základní funkce strojních součástí: spojovacích, k přenášení točivého momentu, k převádění točivého pohybu (převody), silových pro akumulaci energie. 4.Zobrazování strojních součástí. Pravoúhlé promítání na jednu a více průměten. Pravoúhlá a kosoúhlá axonometrie. Zobrazování v PO. 5.Styk součástí. Uložení součástí. Tolerování rozměrů a polohy, tvaru. 6.Součásti uzavírací, pojistné, ovládací a regulační. Součásti pro omezení 7.Potrubí a hadice. 8.Tvorba schémat částí, mechanismů a systémů PO. Přepis technických výkresů na jednoduchá schémata.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner