547-0241/02 – Foundations for Fire Protection & Mechanical Engineering ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorMgr.Ing. Zdeněk GlombSubject version guarantorMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technické kreslení, promítání, čtení technických výkresů, druhy technických výkresů 2. Strojní součásti spojovací a spoje 3. Strojní součásti k přenášení točivého a přímočarého pohybu 4. Strojní součásti k přenášení točivého pohybu (převody) 5. Strojní součásti silové pro akumulaci energie 6. Mazání strojních součástí 7. Nádoby a armatury 8. Potrubí a hadice

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner