547-0247/02 – Material Science II ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Požárně technické charakteristiky tuhých materiálů a jejich stanovení. 2. Přírodní materiály,jejich vlastnosti a možnosti využití. 3. Pojiva a maltoviny - druhy, výroby, použití, vliv tepelné zátěže na jejich vlastnosti, uplatnění v PO. 4. Keramické stavební materiály - výroba, vlastnosti, použití pro různé stavební konstrukce i jiné možnosti použití. Požárně technické vlastnosti. 5. Dřevo a materiály na jeho bázi - skladba, vlastnosti, uplatnění. Tepelná degradace vlastnosti dřevních materiálů a konstrukcí. 6. Materiálová základna protipožární ochrany lignocelulózových materiálů - vlastnosti a mechanismy působení. Možnosti stanovení účinnosti antipyrénů. 7. Betony - vliv dílčích komponentů na jeho vlastnosti, druhy betonů. Vliv teplotních změn na fyzikální a mechanické vlastnosti, celkové chování různých betonů při požáru či jiné tepelné zátěži. 8. Přírodní textilní materiály - druhy a vlastnosti. Požárně technické charakteristiky; možnosti protipožární úpravy. 9. Kovy používané ve stavební praxi - vlastnosti, uplatnění. Změny vlastností při tepelné zátěži. Současná materiálová báze pro zlepšení PTCH kovových materiálů a požární odolnosti kovových konstrukcí, např. nátěry, nástřiky, obklady - jejich podstata, mechanismy působení. 10. Skelné materiály - druhy, vlastnosti, konkrétní použití. Uplatnění skla v bezpečnostní sféře a především v oblasti bezpečnosti staveb. 11. Stavební izolace. 12. Materiály používané pro úpravu požárně technických charakteristik stavebních konstrukcí a materiálů - druhy, vlastnosti, mechanizmy působení, současná nabídka na uzemském trhu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner