547-0248/01 – Technical Equipment in Fire Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Technický prostředek v systému požární ochrany. Základní pojmy systému. Základní struktura a dynamika technického systému. 2.Komplexní ukazatele systémů a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. 3.Provoz, obsluha a údržba technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace. 4.Parametrické změny systémů během provozu. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Zvláštnosti provozu a jejich vliv na změnu charakteristik a vlastností systémů. 5.Diagnostika a ergonomie jako součást metod posuzování požární techniky a technických prostředků. 6.Metody komplexního posuzování požární techniky a technických prostředků z hlediska jejich provozu. 7.Technické prostředky pro dodávku hasicí látky (vody), obecně. Charakteristiky a základní parametry. 8.Druhy a konstrukce čerpadel běžně používaných u jednotek PO 9.Proudění vody potrubím, hadicové vedení. Vliv charakteristiky čerpadla, dálková doprava vody, 10.Princip činnosti a popis používaných vývěv, 11.Požární příslušenství přívodní, výtlačné a pěnotvorné. Základní technicko- taktické parametry, technický popis a funkční schéma, praktické využití. 12.Požární automobily a přívěsy. Mechanika pohybu požárních vozidel, komplexní ukazatele a jejich vliv na ztráty od požáru. Technický popis, princip činnosti a funkční schéma. Základní technicko - taktické parametry, praktické využití. 13.Řád strojní služby – seznámení s platnými ustanoveními bez zkoušek techniky. 14.Nejpoužívanější základní zásahové automobily v ČR, technicko-taktická data. 15.Informace o speciálních zásahových automobilech. 16.Požární přívěsy. 17.Speciální zásahové automobily. Historie, současnost a výhled. Koncepce řešení výškové techniky. Všeobecný popis. 18.Pomocná technika (žebříky, záchranná zařízení, stroje a zařízení, výzbroj), varovací a osvětlovací pomůcky, speciální přístroje a nástroje k rozebírání konstrukcí a vyprošťování osob. Technický popis a princi činnosti. 19.Prostředky ochrany osob proti agresivnímu prostředí, před účinky požárů a nebezpečných látek. 20.Hasicí přístroje, polostabilní a stabilní hasicí zařízení. Princip činnosti a praktické použití. 21. Požární plavidla, letadla, vrtulníky. Manipulátory a roboti. Základní struktura, řídící systémy, technický popis. 22.Vaky, hydraulická zařízení, rozpínací zařízení, nůžky, kombinované nástroje, rozpěrné tyče. 23.Součinnost systémů biologického (záchranář) a technického (technický prostředek).ovlivňování spolehlivosti. 24.Vyprošťovací zařízení. 25.Obsah a činnost strojní a chemicko technické služby HZS. Pro přípravu k nepovinné praxi – Technické prostředky (strojní služba). 1.Provozní podmínky čerpadel běžně používaných u jednotek PO. 2.Kyvadlová doprava vody. Praktické příklady výpočtu dopravy vody, příprava na praktický výcvik. 3.Údržba, běžné závady vývěv. 4.Motorové vozidlo v rozsahu učebnice autoškoly. 5.Provozní náplně vozidel: palivo, oleje, náplně hydraulických systémů, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi. 6.Charakteristiky podvozků pro požární vozidla, jejich odlišnosti od sériového provedení. Činnosti, které mohou vést k poškození vozidla. 7.Motory, chlazení, mazání, provoz na max. otáčky, potrubí, mazání, převodovky, pomocné náhony, redukce. Vlečení vozidla. 8.Převodovky, pomocné náhony, redukce. 9.Brzdy – seřízení, snižování účinnosti vlivem zahřátí. Princip činnosti brzd na jednotlivých typech (Avia, Tatra, Liaz). 10.Nápravy – řízení, posilovače, reduktory. 11.Elektrická výstroj – akumulátory, dobíjení, jištění el. soustavy. 12.Umístění jednotlivých prvků na vozidle. 13.Pneumatiky. Zásady pro výběr, huštění. Nedostatky v údržbě vedoucí 14.Konstrukce automobilového žebříku a plošin, popis, podsystémy a jejich umístěni, údržba, manipulace.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner