547-0248/01 – Technical Equipment in Fire Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Technický prostředek v systému požární ochrany. Základní pojmy systému. Základní struktura a dynamika technického systému. 2.Komplexní ukazatele systémů a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi. 3.Provoz, obsluha a údržba technických systémů, zkoušky a vedení dokumentace. 4.Parametrické změny systémů během provozu. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost. Zvláštnosti provozu a jejich vliv na změnu charakteristik a vlastností systémů. 5.Diagnostika a ergonomie jako součást metod posuzování požární techniky a technických prostředků. 6.Metody komplexního posuzování požární techniky a technických prostředků z hlediska jejich provozu. 7.Technické prostředky pro dodávku hasicí látky (vody), obecně. Charakteristiky a základní parametry. 8.Druhy a konstrukce čerpadel běžně používaných u jednotek PO 9.Proudění vody potrubím, hadicové vedení. Vliv charakteristiky čerpadla, dálková doprava vody, 10.Princip činnosti a popis používaných vývěv, 11.Požární příslušenství přívodní, výtlačné a pěnotvorné. Základní technicko- taktické parametry, technický popis a funkční schéma, praktické využití. 12.Požární automobily a přívěsy. Mechanika pohybu požárních vozidel, komplexní ukazatele a jejich vliv na ztráty od požáru. Technický popis, princip činnosti a funkční schéma. Základní technicko - taktické parametry, praktické využití. 13.Řád strojní služby – seznámení s platnými ustanoveními bez zkoušek techniky. 14.Nejpoužívanější základní zásahové automobily v ČR, technicko-taktická data. 15.Informace o speciálních zásahových automobilech. 16.Požární přívěsy. 17.Speciální zásahové automobily. Historie, současnost a výhled. Koncepce řešení výškové techniky. Všeobecný popis. 18.Pomocná technika (žebříky, záchranná zařízení, stroje a zařízení, výzbroj), varovací a osvětlovací pomůcky, speciální přístroje a nástroje k rozebírání konstrukcí a vyprošťování osob. Technický popis a princi činnosti. 19.Prostředky ochrany osob proti agresivnímu prostředí, před účinky požárů a nebezpečných látek. 20.Hasicí přístroje, polostabilní a stabilní hasicí zařízení. Princip činnosti a praktické použití. 21. Požární plavidla, letadla, vrtulníky. Manipulátory a roboti. Základní struktura, řídící systémy, technický popis. 22.Vaky, hydraulická zařízení, rozpínací zařízení, nůžky, kombinované nástroje, rozpěrné tyče. 23.Součinnost systémů biologického (záchranář) a technického (technický prostředek).ovlivňování spolehlivosti. 24.Vyprošťovací zařízení. 25.Obsah a činnost strojní a chemicko technické služby HZS. Pro přípravu k nepovinné praxi – Technické prostředky (strojní služba). 1.Provozní podmínky čerpadel běžně používaných u jednotek PO. 2.Kyvadlová doprava vody. Praktické příklady výpočtu dopravy vody, příprava na praktický výcvik. 3.Údržba, běžné závady vývěv. 4.Motorové vozidlo v rozsahu učebnice autoškoly. 5.Provozní náplně vozidel: palivo, oleje, náplně hydraulických systémů, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi. 6.Charakteristiky podvozků pro požární vozidla, jejich odlišnosti od sériového provedení. Činnosti, které mohou vést k poškození vozidla. 7.Motory, chlazení, mazání, provoz na max. otáčky, potrubí, mazání, převodovky, pomocné náhony, redukce. Vlečení vozidla. 8.Převodovky, pomocné náhony, redukce. 9.Brzdy – seřízení, snižování účinnosti vlivem zahřátí. Princip činnosti brzd na jednotlivých typech (Avia, Tatra, Liaz). 10.Nápravy – řízení, posilovače, reduktory. 11.Elektrická výstroj – akumulátory, dobíjení, jištění el. soustavy. 12.Umístění jednotlivých prvků na vozidle. 13.Pneumatiky. Zásady pro výběr, huštění. Nedostatky v údržbě vedoucí 14.Konstrukce automobilového žebříku a plošin, popis, podsystémy a jejich umístěni, údržba, manipulace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner