547-0249/02 – Machines and Equipment ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Strojírenské konstrukční materiály, jejich vlastnosti, označování a použití. 2.Svarové spoje, jejich namáhání a výpočet. 3. Potrubí a potrubní spoje. 4. Tlakové nádoby a jejich výpočet. 5. Strojní mechanizmy s tuhými členy, hydrostatické, pneumatické, hydrodynamické, pro transformaci pohybu. 5. Spalovací motory – druhy, paliva karburace, vstřikování paliva, pevné části, pohyblivé mechanizmy, příslušenství. 6. Převodová ústrojí automobilu. 7. Brzdové systémy motorových vozidel. 8. Některé výrobní stroje a zařízení, jejich spolehlivost, bezpečnost provozu a údržba.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner