547-0249/05 – Stroje a zařízení ()

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy konstrukce, užití a provozu strojů a zařízení.

Povinná literatura:

Drastík,F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem. Montanex , Ostrava, 1994. ISBN 80-85780-10-0 Szlachta, T.: Základy strojnictví. Skripta VŠB Ostrava, 1993. ISBN 80-7078-203-X Pluhař,J.-Korita,J.: Strojírenské materiály. SNTL Praha, 1981 Ženíšek,J.: Výrobní stroje a zařízení. SNTL Praha, 1990. ISBN 80-03-00272-9.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady technického kreslení. 2.Strojírenské konstrukční materiály, jejich vlastnosti, označování a použití. 3. Strojní součástí a jejich dimenzování. 4. Tlakové nádoby. 3. Strojní mechanizmy s tuhými členy, hydrostatické, pneumatické, hydrodynamické, pro transformaci pohybu. 4. Některé výrobní stroje a zařízení, jejich spolehlivost, bezpečnost provozu a údržba. 5. Spalovací motory – druhy, paliva karburace, vstřikování paliva, pevné části, pohyblivé mechanizmy, příslušenství. 6. Převodová ústrojí automobilu. 7. Brzdové systémy motorových vozidel.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.