547-0251/01 – Communication Systems in Fire Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice 1.1 Základní pojmy 1.2 Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice 1.3 Teorie informace 1.4 Spojitá a diskrétní sdělovací soustava 2. Telekomunikace v PO 2.1 Veřejná telekomunikační zařízení 2.2 Neveřejná telekomunikační zařízení 2.3 Využití komunikačních zařízení ke speciálním účelům 3. Radiokomunikace v PO 3.1 Radiokomunikační služby, zejména PPS, družicová služba 3.2 Pozemní pohyblivá radiokomunikační služba 3.3 Základy družicové služby 3.4 Základy techniky PPS 3.5 Šíření elektromagnetických vln v pásmech PPS, antény, specifika spojení s pohyblivými objekty 3.6 Přenos dat v sítích PPS 3.7 Radiové sítě a jejich provoz, kmitočtové plánování 3.8 Organizace a řízení radiového provozu PO 3.9 Praktická obsluha radiostanic 4. Globální poziční systém 4.1 Základy techniky GPS 4.2 Využití GPS v IZS

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner