547-0251/01 – Komunikační systémy PO ()

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základy teorie informace nutné pro pochopení funkce a použití komunikačních systémů. Seznámení s liniovými a radiovými komunikačními prostředky vhodnými pro PO, systémy pro přenos dat. Struktura a navrhování radiových sítí pro zabezpečení řízení hasičských jednotek při různých druzích jejich činnosti. Význam spolehlivostních charakteristik při posuzování komunikačních sítí. Organizace a řízení spojového provozu v PO. Právní úprava telekomunikací v ČR.

Povinná literatura:

MV – ředitelství HZS ČR: Řád spojové služby v požární ochraně. Praha, Ř-HZS 1996. Prchal, J.: Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice. Praha, NADAS 1975. Linhart, E.: Pozemní pohyblivé radiokomunikační služby. Praha, NADAS 1982. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Ostrava, VŠB-TUO 1997. Petránek, J.: Příručka pro radiotelefonní zkoušky pozemních radiooperatérů. Praha, NADAS 1987. Zákony a vyhlášky v platném znění: zákon 151/2000 Sb., o telekomunikacích a vyhlášky 181, 182, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/2000 Sb., 255/1999 Sb.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice 1.1 Základní pojmy 1.2 Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice 1.3 Teorie informace 1.4 Spojitá a diskrétní sdělovací soustava 2. Telekomunikace v PO 2.1 Veřejná telekomunikační zařízení 2.2 Neveřejná telekomunikační zařízení 2.3 Využití komunikačních zařízení ke speciálním účelům 3. Radiokomunikace v PO 3.1 Radiokomunikační služby, zejména PPS, družicová služba 3.2 Pozemní pohyblivá radiokomunikační služba 3.3 Základy družicové služby 3.4 Základy techniky PPS 3.5 Šíření elektromagnetických vln v pásmech PPS, antény, specifika spojení s pohyblivými objekty 3.6 Přenos dat v sítích PPS 3.7 Radiové sítě a jejich provoz, kmitočtové plánování 3.8 Organizace a řízení radiového provozu PO 3.9 Praktická obsluha radiostanic 4. Globální poziční systém 4.1 Základy techniky GPS 4.2 Využití GPS v IZS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku