547-0254/04 – Počítačové praktikum ()

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuIng. Bohdan Filipi, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bohdan Filipi, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Hardware počítačů - základní komponenty PC, jejich funkce. Základní software - operační systém MSDOS, jeho funkce, základní příkazy. Windows, praktické použití. Počítačové sítě a Internet. Cílem předmětu je seznámení studentů s využitím tabulkového procesoru MS EXCEL při zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot a s jejich výslednou grafickou prezentací.

Povinná literatura:

Počítačové časopisy, např. Coputer (čtrnáctidenník), Computer Press, Praha, ISSN 1210-8790 Aktuální vydání publikace o HW a SW pro PC nakladatelství např. Copmuter Press, Grada

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Spuštění a ukončení excelu,popis obrazovky,zadávání příkazů -Práce se soubory,otevření nového souboru,uložení pojmenovaného souboru,otevření souboru v jiné aplikaci,načtení textového souboru -Ochrana dat a souboru,zamknutí sešitu a listu -Označení buněk,vkládání dat,úpravy dat,vymazání dat,kopírování a přemístění dat,relativní a absolutní odkazy na buňky -Úpravy na listu - vložení sloupců,odstranění sloupců,úpravy šířky sloupců,vložení řádků,odstranění řádků,úpravy buňky -Tisk - úprava tiskové oblasti,nastavení vzhledu stránky,náhled,vlastní tisk -Práce s grafy-příprava tabulky pro graf ,vytvoření grafu -Úprava grafu-formátování oblasti grafu,formátování osy hodnot XY bodový graf- přidání křivek a hodnot do grafu,spojnice trendu -Graf s druhou osou y,rozdíl mezi grafem spojnicovým a XY bodovým -Povrchové grafy -Výpočet lineární regrese-regrese s použitím tabulkových funkcí -Výpočet určitých integrálů-Simpsonovo pravidlo -Řešení soustavy lineárních rovnic použití Gaussovy-Seidlovy iterace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.