547-0254/04 – Computer Practical Class ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Spuštění a ukončení excelu,popis obrazovky,zadávání příkazů -Práce se soubory,otevření nového souboru,uložení pojmenovaného souboru,otevření souboru v jiné aplikaci,načtení textového souboru -Ochrana dat a souboru,zamknutí sešitu a listu -Označení buněk,vkládání dat,úpravy dat,vymazání dat,kopírování a přemístění dat,relativní a absolutní odkazy na buňky -Úpravy na listu - vložení sloupců,odstranění sloupců,úpravy šířky sloupců,vložení řádků,odstranění řádků,úpravy buňky -Tisk - úprava tiskové oblasti,nastavení vzhledu stránky,náhled,vlastní tisk -Práce s grafy-příprava tabulky pro graf ,vytvoření grafu -Úprava grafu-formátování oblasti grafu,formátování osy hodnot XY bodový graf- přidání křivek a hodnot do grafu,spojnice trendu -Graf s druhou osou y,rozdíl mezi grafem spojnicovým a XY bodovým -Povrchové grafy -Výpočet lineární regrese-regrese s použitím tabulkových funkcí -Výpočet určitých integrálů-Simpsonovo pravidlo -Řešení soustavy lineárních rovnic použití Gaussovy-Seidlovy iterace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2002/2003 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.