547-0255/01 – Fire Dynamics ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Používaná terminologie v dynamice požáru. Rozbor podmínek, které ovlivňují vznik hoření. Charakteristika a faktory ovlivňující rychlost hoření, rychlost šíření požáru, plochu a obvod požáru, výšku plamenů. Charakteristika a faktory ovlivňující teplotu požáru, výměnu plynů a tepla, hustotu a složení kouře. Rozbor faktorů, které ovlivňují průběh a parametry požáru v průběhu jeho jednotlivých fází. Charakteristika požárů na otevřené ploše. Charakteristika požárů v uzavřených objektech. Principy a postupy přerušení hoření. Rozbor tepelné teorie přerušení hoření v procesu hašení s využitím jednotlivých hasebních látek, postupy při volbě hasebních látek a jeho praktické využití.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner