547-0255/02 – Fire Dynamics ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Používaná terminologie v dynamice požáru. Rozbor podmínek, které ovlivňují vznik hoření. Charakteristika a faktory ovlivňující rychlost hoření, rychlost šíření požáru, plochu a obvod požáru, výšku plamenů. Charakteristika a faktory ovlivňující teplotu požáru, výměnu plynů a tepla, hustotu a složení kouře. Rozbor faktorů, které ovlivňují průběh a parametry požáru v průběhu jeho jednotlivých fází. Charakteristika požárů na otevřené ploše. Charakteristika požárů v uzavřených objektech. Principy a postupy přerušení hoření. Rozbor tepelné teorie přerušení hoření v procesu hašení s využitím jednotlivých hasebních látek, postupy při volbě hasebních látek a jeho praktické využití.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner