547-0256/01 – Explosion Protection ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Chování a vlastnosti směsí hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, mlh a hořlavých prachů. 2. Šíření tlakových vln a jejich účinek na okolí za různých pracovních podmínek. 3. Ovlivnění základních technicko bezpečnostních parametrů a výbuchových charakteristik počáteční podmínky (počáteční teplota, tlak, iniciační energie, stav pohybu směsi, velikost a tvar nádoby, jejich vzájemné propojení, obsah kyslíku, výskyt hybridní směsi atd.) 4. Soudobé možnosti aktivní protivýbuchové prevence. 5. Soudobé možnosti konstrukční protivýbuchové prevence. 6. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu. 7. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při poškození zařízení z mechanických příčin, při poškození teplotními vlivy a při poškození korozí. 8. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. 9. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. 10. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner