547-0257/03 – Analýza nebezpečí požáru a výbuchu ()

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Vysvětlení významu a způsobu provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných chemických látek a přípravků a hodnocení souvisejících rizik. Metody identifikace nebezpečí technologických procesů používané ve světě i ČR - tradiční metody, indexové metody, HAZOP, FTA, FMEA apod. Zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP kapalin a plynů v bezpečnostní praxi,tzn. i pro posuzování nebezpečí a rizik a význam blokového technologického schématu pro provedení analýzy rizik. Odhad následků (závažností) havárií - vzniku hořlavého souboru při úniku ze zařízení a toxického působení (zóny zamoření) za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Identifikace nebezpečí toxicity, požáru a výbuchu na vybraných fyzikálních a chemických procesech.

Povinná literatura:

Zapletalová-Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 1998,193 s.,ISBN 80-86111-07-5 Manuál programu ROZEX, ALOHA, TEC DOC 727

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu - vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) - vysvětlení postupu při analýze rizik technologických procesů a její využití 2. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí úniku látek, požáru a výbuchu ve světě i v ČR - současný stav v ČR - tradiční metody , např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kont- rolních záznamů - nové metody, např. FTA, HAZOP, HAZAN, FMEA, Analýza příčin následků 3. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách a výpočet zón zamoření - počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX 2001 (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, "jet fire" apod., program ALOHA, program Whazan, program Effect, metoda odhadu společenskéko rizika metodou TEC DOC 727 - řešení modelované havárie (ve výrobě i při přepravě) 4. Komlexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií - fyzikálních i chemických procesů (např. ohřev, sušení, rektifikace, hydrogenace, hydrochlorace, polymerace, nitrace, oxidace) - zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek (především kapalin a plynů) - vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek - druhy odchylek a poruch

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku