547-0263/01 – Technical Equipment Safety ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorMgr.Ing. Zdeněk GlombSubject version guarantorMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecný úvod do bezpečnosti technických zařízení 2. Základní pojmy bezpečnosti technických zařízení 3. Popis rizikových faktorů u strojních zařízení 4. Strategie výběru bezpečnostních opatření 5. Stanovení rizikovosti 6. Projektové omezení rizika 7. Bezpečnostní ochrana 8. Bezpečnostní sdělení 9. Základní bezpečnostní a hygienické požadavky 10. Doplňující základy bezpečnosti a hygienické požadavky 10.1 Zemědelsko - potravinářské strojní zařízení 10.2 Přenosná ruční strojní zařízení a ručně vedená strojní zařízení 10.3 Strojní zařízení pro zpracování dřeva a podobných materiálů 11. Vyhrazená technická zařízení 11.1 VTZ plynová 11.2 VTZ tlaková 11.3 VTZ zdvihací 11.4. VTZ elektrická 11.5 VTZ jaderné energetiky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner