547-0263/02 – Technical Equipment Safety ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorMgr.Ing. Zdeněk GlombSubject version guarantorMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecný úvod do bezpečnosti technických zařízení 2. Základní pojmy bezpečnosti technických zařízení 3. Popis rizikových faktorů u strojních zařízení 4. Strategie výběru bezpečnostních opatření 5. Stanovení rizikovosti 6. Projektové omezení rizika 7. Bezpečnostní ochrana 8. Bezpečnostní sdělení 9. Základní bezpečnostní a hygienické požadavky 10. Doplňující základy bezpečnosti a hygienické požadavky 10.1 Zemědelsko - potravinářské strojní zařízení 10.2 Přenosná ruční strojní zařízení a ručně vedená strojní zařízení 10.3 Strojní zařízení pro zpracování dřeva a podobných materiálů 11. Vyhrazená technická zařízení 11.1 VTZ plynová 11.2 VTZ tlaková 11.3 VTZ zdvihací 11.4. VTZ elektrická 11.5 VTZ jaderné energetiky

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner