547-0263/02 – Bezpečnost technických zařízení ()

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětuMgr.Ing. Zdeněk GlombGarant verze předmětuMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Bezpečnost technických zařízení jsou studenti seznámeni s problematikou státního odborného dozoru nad bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, jejich klasifikací, legislativou, základními bezpečnostními ustanoveními jednotlivých VTZ. Je zdůrazněna také bezpečnost strojů a zařízení z pohledu evropské normalizace, zejména Směrnice EU 89/392. která tvoří další náplň předmětu.

Povinná literatura:

1. Soubor základních znalostí pro bezpečnostní techniky, vydal Odbor Z - BOZ, a.s. Třinec 1995. 2. Směrnice Rady Evropy č. 89/392/EEC, 91/368/EEC 3. Vyhlášky č. 18-21/1979 Sb., včetně jejich novel 4. Vyhláška č. 76/1989 Sb. ve znění č. 263/1991 Sb. 5. ČSN EN 292-1,2 - Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy 6. ČSN EN 414 - Bezpečnost strojních zařízení- Pravidla pro navrhování 7. Časopisy Bezpečnost a hygiena práce, Bezpečná práca, Magazín ČSNI 8. Meyna, A.: Einführung in die Sicherheitstheorie, Carl Hauser Verkg, München 1982. 9. Peters, O., Meyna A.: Handbuch der Sicherheitstechnik, Band I. a II. Carl Hauser Verkg, München 1982. 10. Management rizika, díl I, RoVS, Brno 1998 (uvedena další literatura)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecný úvod do bezpečnosti technických zařízení 2. Základní pojmy bezpečnosti technických zařízení 3. Popis rizikových faktorů u strojních zařízení 4. Strategie výběru bezpečnostních opatření 5. Stanovení rizikovosti 6. Projektové omezení rizika 7. Bezpečnostní ochrana 8. Bezpečnostní sdělení 9. Základní bezpečnostní a hygienické požadavky 10. Doplňující základy bezpečnosti a hygienické požadavky 10.1 Zemědelsko - potravinářské strojní zařízení 10.2 Přenosná ruční strojní zařízení a ručně vedená strojní zařízení 10.3 Strojní zařízení pro zpracování dřeva a podobných materiálů 11. Vyhrazená technická zařízení 11.1 VTZ plynová 11.2 VTZ tlaková 11.3 VTZ zdvihací 11.4. VTZ elektrická 11.5 VTZ jaderné energetiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku