547-0280/01 – Technical Equipment for Automation in Fire Protection II ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Komplexní ukazatele požární techniky a jejich vliv na ztráty způsobené mimořádnými událostmi, zejména požáry. Modelové situace. 2. Metody a způsoby hodnocení ukazatelů technických prostředků požární ochrany, na příkladech, možná řešení. 3. Provoz a obsluha technických prostředků, zkoušky a vedení dokumentace u požárního útvaru, případně u jiných záchranných služeb. 4. Parametrické změny v systémech technických prostředků během pohotovosti a provozu, zejména opotřebení a jeho důsledky. 5. Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost vozidel. 6. Zvláštnosti provozu zejména mobilní techniky požární jednotky a vliv na změnu parametrů. 7. Diagnostikování technického stavu . Definice, názvy a pojmy. Genetika, diagnostika, prognostika. 8. Průmyslový design a ergonomika. Definice ergonomie. Ergonomie v technické praxi, její specifičnost a metody. 9. Kriteria průmyslového designu pro hodnocení prostředků. 10. Fyziologie a psychologie práce s technickým prostředkem. 11. Systémový přístup ke studiu funkčního procesu použití technických prostředků. 12. Analýza zpracovaných úkolů a diskuse.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner