547-0281/01 – Antifire tactics II. ()

Gurantor departmentzrušenoCredits8
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 40+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zdolávání požáru, náplň a návaznost jednotlivých činností jednotek, určení hlavního směru činnosti, stanovení bojových úseků. Zdolávání požáru, útočná a obranná činnost, stanovení doby nutné na přerušení hoření. Stanovení sil a prostředků, intenzita dodávky vody, stanovení potřeby vody k hašení, odhad doby hašení a celkové spotřeby vody. Nebezpečí na místě požáru, výskyt a charakteristika faktorů, které ohrožují zdraví a život lidí. Stanovení sil a prostředků k hašení s použitím pěny, inertního plynu, hasicího prášku. Hašení budov pro bydlení a ubytování, budov občanské vybavenosti. Hašení otevřených technologických zařízení. Hašení energetických zařízení. Hašení dopravních zařízení a požárů v dopravě. Hašení ve skladovém hospodářství a v zemědělství. Hašení provizorií, speciálních staveb a účelových zařízení. Technické zásahy, charakteristika činnosti, požadavky na vybavení a přípravu. Taktika vedení zásahu s výskytem nebezpečných látek.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner