547-0289/02 – Safety System Reliability (SBS)

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy teorie spolehlivosti – Dr. Ing. Aleš Dudáček 1.1. Termíny a pojmy spolehlivosti 1.1.1. Definice základních pojmů 1.1.2. Číselné charakteristiky spolehlivosti 1.1.3. Obnovované a neobnovované objekty 1.1.4. Metody zvyšování spolehlivosti 1.2. Spolehlivost elementu a systému 1.1.1. Obnovovaný a neobnovovaný element 1.2.2. Obnovovaný a neobnovovaný systém 1.2.3. Metody stanovení spolehlivosti elementu a systému 1.2.3.1. Zkušební metody Plánování experimentu Postup při zkouškách Vyhodnocení zkoušek 1.2.3.2. Výpočetní metody Struktura systémů Spolehlivostní modely systémů Dvoustavové sériově paralelní systémy Spolehlivost systémů s obecnou strukturou Spolehlivost vícestavových systémů Použití Markovových procesů pro hodnocení spolehlivosti Statistické modelování metodou Monte Carlo 1.2.4. Zvyšování spolehlivosti systému zálohováním 1.1.1.1. Formulace úloh optimálního zálohování 1.2.4.2. Způsoby řešení úloh optimálního zálohování 1.3. Základy diagnostiky poruch 1.3.1. Diagnostika systému při výskytu jedné poruchy 1.3.2. Postupné vyhledávání poruch objektu kontroly spolu s obnovou 1.3.3. Detekce poruchy systému 1.4. Ekonomické aspekty spolehlivosti 2. Spolehlivost a lidský činitel - Doc. Ing. Jiří Lošák, CSc. 2.1. Systémový přístup k technickým prostředkům PO 2.1.1. Základní články systému vzhledem ke spolehlivosti 2.2. Názvosloví spolehlivosti v technice 2.2.1. Odpovídající hodnoty při posuzování člověka 2.2.2. Spolehlivost jako dominující faktor bezpečnostních systémů 2.3. Zvláštnosti provozu systémů PO a jejich vliv na změnu parametrů 2.3.1. Rozhodovací proces a zpracování informace a jejich vztah ke spolehlivosti 2.4. Spolehlivost bezpečnostních systémů 2.5. Pracovní fyziologie a psychologie hasiče 1.6. Komplexní hodnocení osobnosti vzhledem ke spolehlivosti 2.7. Komplexní hodnocení systémů, ergonomický přístup

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner