547-0291/01 – safety of technologies III ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam identifikace nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik technologických procesů - metody identifikace nebezpečí, praktické aplikace - hodnocení následků havárií (Rozex, TEC DOC 727) 2. Základní prevence technologických zařízení, konkrétní příklady a použití - omezení vzniku hořlavého souboru - omezení působení iniciačních zdrojů - ochrana před šířením a účinky požáru a výbuchu 3. Preventivní (bezpečnostní) požadavky vybraných fyzikálních a chemických procesů. 4. Základní informace o zákonu č. 353/1999 o prevenci závažných havárií pro potře-bu hasičské praxe.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner