547-0295/01 – Introduction to Safety Engineering ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Systém studia na VŠB. Náplň studijního oboru BI, možnosti specializace, uplatnění v praxi 2.Základní pojmy a poznatky v oboru, rizika a nebezpečí, nežádoucí události 3.Legislativní rámec problematiky BI v zemích EU a v ČR 4.Metody identifikace rizik 5.Kvantifikace míry rizika 6.Stručný popis metod analýzy nebezpečí a rizik 7.Preventivní opatření a jejich účinnost 8.Metody eliminace rizik 9.Havárie a havarijní opatření 10.Organizace záchranných prací v ČR 11.Struktura orgánů státního dozoru v oblasti BOZP 12.Organizace BOZP v podnicích 13.Statistické sledování a zpracování údajů o úrazech a nehodách 14.Rozbory vybraných průmyslových havárií

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner