547-0296/01 – Introduction to Fire Protection Engineering and Industrial Safety ()

Gurantor departmentzrušenoCredits2
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Studium na vysoké škole - Organizace VŠ - Zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách, vnitřní předpisy VŠB – TUO a HGF - Studijní a zkušební řád 2 Studijní program 3908T (R) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost - Studijní program - Studijní plán oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 3 Informační zdroje na VŠ - Bibliografické a faktografické údaje - Knihovna a práce s literaturou - INTERNET - Informační databáze 4 Písemné útvary - Struktura - Referát a anotace

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner