547-0297/01 – Strojnictví ()

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětuMgr.Ing. Zdeněk GlombGarant verze předmětuMgr.Ing. Zdeněk Glomb
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenta pracovat s výkresovou technickou dokumentací: umět „číst“ výkresovou dokumentaci, seznámit se se základními prvky strojních součástí a jednoduššími strojními uzly, znát jejich správnou funkci a vliv na bezpečnost zařízení. Umět zhotovit jednoduchý náčrtek, event. dílenský výkres.

Povinná literatura:

1. Černoch, S.: Strojně technická příručka SNTL, Praha 1997 2. Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů, 1. svazek, SNTL, Praha 1989 3. Szlachta, T.:, Havlík, J.: Základy strojnictví, VŠB, Ostrava 1994 4. Szlachta, T. a kol.: Základy strojnictví. Návody do cvičení, VŠB, Ostrava 1994 5. Pivoňka, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, SNTL, Praha 1987 6. Roček, J.: Průmyslové armatury, SNTL, Praha 1975 7. Kysela, F. a kol.: Strojní prvky a systémy, SNTL, Praha 1989 8. Dohnal, J.: Technické prostředky PO, FM, Střední odb. škola PO, 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické kreslení, způsoby promítání, čtení tech. výkresů, druhy tech. výkresů. 2. Strojní součásti spojovací a spoje. 3. Strojní součásti k přenášení točivého a přímočarého pohybu. 4. Strojní součásti k přenášení točivého pohybu (převody). 5. Strojní součásti silové pro akumulaci energie. 6. Mazání strojních součástí. 7. Nádoby a armatury. 8. Potrubí a hadice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium FBI - II P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.