547-0301/01 – Reliability Theory ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, význam studia spolehlivosti 2.Průběh poruch v čase, opravitelné a neopravitelné součásti 3.Spolehlivost a bezpečnost – spolehlivost jako parametr efektivity, opatření pro zvyšování spolehlivosti 4.Matematické základy teorie spolehlivosti – základní pojmy a vztahy počtu pravděpodobnosti 5.Matematické základy teorie spolehlivosti – rozdělení náhodných veličin, diskrétní a spojitá rozdělení používaná v teorii spolehlivosti 6.Matematické základy teorie spolehlivosti – spolehlivost odhadu statistických veličin, testování hypotéz, bodové procesy 7.Získávání a analýza údajů o spolehlivosti zařízení; využití Weibullova rozdělení, analýza opravitelných součástí 8.Spolehlivost technických systémů – analýza jednoduchých systémů 9.Spolehlivost technických systémů – aktivní paralelní systémy a systémy s částečnou redundancí 10.Spolehlivost technických systémů – systémy se záložními jednotkami 11.Spolehlivost výrobních systémů – predikce spolehlivosti typizovaných zařízení 12.Spolehlivost výrobních systémů – analýza stromů chyb 13.Spolehlivost výrobních systémů – analýza typů a následků poruch 14.Spolehlivost výrobních systémů – analýza spolehlivosti složitých výrobních systémů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner