547-0308/02 – Building Constructions ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do pozemního stavitelství, stavební konstrukce a jejich vývoj, směrnice EU. 2. Základní pojmy z oblasti pozemního stavitelství a stavebních konstrukcí. 3. Základní stavební konstrukce a jejich prvky. 4. Zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci. 5. Konstrukční systémy pozemních staveb. 6. Základové konstrukce, plošné a hlubinné základy. 7. Svislé nosné konstrukce konstrukčních systémů pozemních staveb. 8. Svislé nenosné konstrukce. 9. Vodorovné nosné a nenosné konstrukce. 10. Výplň otvorů ve stavebních konstrukcích. 11. Konstrukce spojující různé úrovně. 12. Komínová tělsesa a požadavky na jejich bezpečnost. 13. Střešní konstrukce. 14. Obvodové pláště budov a jejich konstrukční řešení. 15. Stavební konstrukce požárního úseku. 16. Požární bezpečnost stavebních konstrukcí, její stanovení a možnosti pozitivní úpravy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner