547-0320/02 – Applied Ergonomics ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDr.Ing. Vladimír Dragon
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice ergonomie. Její předmět, cíle a koncepce.Úvod do problematiky. 2. Ergonomické řešení problematiky, ergonomie a praxe. 3. Člověk a pracovní podmínky. 4. Systémový přístup ke studiu pracovní zátěže. 5. Systémy: manuální: mechanizovaný, automatický, symbolický, ostatní. 6. Ergonomická analýza práce. 7. Interakce působení práce na člověka a obráceně.Základní oblasti výkonnostního omezení. 8. Smyslové omezení člověka ve vztahu k pracovní činnosti. 9. Výkonnostní omezení člověka ve vztahu k pracovní činnosti. 10. Pohybové omezení člověka ve vztahu k pracovní činnosti. 11. Prostorové omezení člověka ve vztahu k pracovní činnosti. 12. Časové omezení člověka ve vztahu k pracovní činnosti. 13. Systémové omezení výkonnosti člověka. Příjem a zpracování informací, výpočet velikosti informace. 14. Pracovní stanoviště. Navrhování a ergonomické uspořádání pracovního stanoviště. Somatografická metoda.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner