547-0326/01 – Safety and legislation regulations ()

Gurantor departmentzrušenoCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Tvorba legislativy, právní akty, právní síla právních aktů, obecně závazné právní akty, číselná identifikace, publikační zdroje ·Státní správa v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, ČUBP, ČBU, DI ·Primární obecně závazné předpisy v oblasti BOZP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ·Státní hygienická správa, hygienické předpisy ·Bezpečnost v elektrotechnice, v hutním průmyslu, ve stavebnictví, v hornictví, v dopravě, v lesním hospodářství, bezpečnost v energetice ·Bezpečnost vyhrazených technických zařízení - tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, tlakových zařízení, důlních zařízení ·Požární bezpečnost ·Protivýbuchová bezpečnost ·Bezpečnost výrobků ·Nařízení vlády k technickým požadavkům na výrobky ·Bezpečnostní požadavky vyplývající z technické normalizace ·Bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami ·Prevence závažných havárií ·Objektová bezpečnost

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner