547-0327/01 – Safety(security ) engineering III ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Záchranné služby ČR, požární ochrana ČR - organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost ·Báňská záchranná služba ČR, historie, organizace báňské záchranné služby v ČR, pohotovost, zásahová činnost, příprava a výcvik báňských záchranářů, zásahové prostředky ·Báňská záchranná služba Velké Británie, organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost ·Integrovaný záchranný systém ČR, CTV Ostrava, organizace zásahová činnost ·Fyziologie dýchání, klasifikace dýchací techniky, platné normy v oblasti DT ·Pracovní dýchací přístroje regenerační - BG 174, BG 4, W 70, SEFA, ČSN EN 145, pracovní dýchací přístroje s otevřeným okruhem Saturn, Tajfun, ČSN EN 250, 402 ·Sebezáchranné dýchací přístroje filtrační, izolační, ZP 4, ŠSS-1Uč, ČSN EN 401, únikové dýchací přístroje AU 9, SR 100, ČSN EN 403 ·Mimořádné události, jejich charakteristika, zásahové práce ve výškách a nad volnou hloubkou, ČSN EN 361, rizika prací a zásahů pod vodou ·Hasební látky, ruční hasicí přístroje, zdolávání a prevence endogenních a exogenních požárů ·Taktika zásahu po výbuchu, při závalech a důlních otřesech ·Taktika zásahů při průvalech, průtržích ·Zásahy v obtížných tepelných podmínkách ·Lokalizační a komunikační technika

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner