547-0334/01 – Technical support for intervention in hights and above free water surface BOZ** (HGF)

Gurantor departmentzrušenoCredits2
Subject guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Combined Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Historie, vývoj a výzkumné práce. Technické normy ČSN a EN. Vyhláška č. 324/90 Sb. ČÚBP a ČBÚ: rámcově - specifika zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou v činnosti záchranných služeb. Prohlášení o shodě. Pravidla manipulace s OOP na zachycení pádu, slaňovacími a záchrannými přístroji. Praktické ukázky zásahové techniky pro výšky a volné hloubky. Taktika zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou. Základní školení a výcvik se slaňovací a záchrannou technikou v 5. ročníku (dle zájmu studentů)

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2002/2003 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner