547-0335/01 – Blasting Regulations ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Právní definice výbušin -Charakteristické znaky trhavin, třaskavin, střelivin a výbušných pyrotechnických směsí -Přípustnost výroby výbušin -Uvádění výbušin a pomůcek do oběhu, jejich nabývání a evidence -Doprava, přenášení a skladování výbušin -Povolování trhacích prací -Přípustnost ohňostrojných prací -Přehled předpisů o výbušinách a trhacích prací -Předepsaný rozsah a náležitosti dokumentace trhacích prací -Zajištění bezpečnosti při trhacích prací -Odborná způsobilost osob, pracujících s výbušninami -Předepsané zásady provádění trhacích prací -Selhávky a jejich likvidace -Vymezení rozsahů trhacích prací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner