547-0338/01 – Risk Hazard Analysis ()

Gurantor departmentzrušenoCredits7
Subject guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, vymezení a definice základních pojmů 2.Pojetí rizika – společenské riziko, individuální riziko, ekonomické riziko 3.Významné průmyslové havárie 4.Legislativní normy upravující danou problematiku 5.Bezpečnostní audity 6.Riziko průmyslových aktivit, následky pro obyvatelstvo 7.Přehled užívaných metod a postupů analýzy nebezpečí a rizik, volba metody 8.Zkrácené metody – indexové, přehledové, metoda PHA, analýza „what-if“ 9.Systematické metody 10.Metody HAZOP, HAZAN, MOSAR 11.Hodnocení rizika – kvantifikace míry rizika 12.Hodnocení rizika – metoda ETA 13.Hodnocení rizika – metoda FTA 14.Praktické příklady hodnocení rizik

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner