547-0344/01 – Technologies and Theirs Risks I ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu. Vypařování kapalin do klidného prostředí a do pohyblivého prostředí. Velké a malé dýchání nádrží. Únik par a plynů při odhermetizování zařízení. Únik ucpávkou. Najíždění a odstavování zařízení. 2. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při poškození zařízení z mechanických příčin, při poškození teplotními vlivy a při poškození korozí. Výtok kapalin. Výtok plynů a přehřátých par kapalin. Úplná havárie. 3. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Plamen v topeništi. Plamen při svařování a řezání. Jiskry z topenišť a z motorů. Mechanické jiskry. Jiskry vzniklé třením . Zahřívání při tření těle. Ohřev kompresním teplem, rázovou vlnou a při výtoku plynu. Horké povrchy. Samovznícení. Elektrické vyrovnávací proudy a katodová ochrana. Statická elektřina. Výboj blesku. Elektromagnetické vlny. Ionizační záření. Ultrazvuk. 5. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany. Plynárenství. Karbonizační procesy. Výroba železa a oceli. Strojírenská výroba. Výroba papíru a celulozy.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner