547-0346/01 – Fundamentals of Fire Tactics ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Používaná terminologie. Rozbor podmínek, které ovlivňují vznik hoření. Charakteristika a faktory ovlivňující rychlost hoření, rychlost šíření požáru, plochu a obvod požáru, výšku plamenů. Rozbor faktorů, které ovlivňují průběh a parametry požáru v průběhu jeho jednotlivých fází. Charakteristika požárů na otevřené ploše. Charakteristika požárů v uzavřených objektech. Zdolávání požáru, náplň a návaznost jednotlivých činností jednotek. Zdolávání požáru, útočná a obranná činnost. Stanovení sil a prostředků, intenzita dodávky vody, stanovení potřeby vody k hašení, celkové spotřeby vody. Nebezpečí na místě požáru, výskyt a charakteristika faktorů, které ohrožují zdraví a život lidí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner