547-0350/01 – Safety (rescue) systems (.)

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Combined Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Záchranný a bezpečnostní systém ČR. Reakce systému na krizové stavy, zejména reakce na stav nouze člověka. Vojenské a nevojenské bezpečnostní systémy. Topologie bezpečnostních systémů, plošné rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany. Integrovaný záchranný systém.

Compulsory literature:

Zákon 238/2000 Sb. Příslušná nařízení vlády a prováděcí vyhlášky Zákon 110/1998 Sb.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy - názvosloví Bezpečnost ČR Plošné pokrytí jednotek PO Základní složky Integrovaného záchranného systému Další složky Integrovaného záchranného systému Operační a informační střediska IZS Bezpečnostní rada (stát, kraj, okres, obec) Poplachový plán IZS Součinnost záchranných služeb

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner