547-0353/01 – Fire Protection and Safety Systems ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod 1.1 Požárně bezpečnostní zařízení, jejich účel, rozdělení 1.2 Zabezpečovací systémy, účel, rozdělení 2. Požárně bezpečnostní zařízení 2.1 Elektrická požární signalizace, účel, rozdělení 2.1.1 Metody včasné detekce požáru 2.1.2 Popisy systému EPS 2.1.3 Hlásiče požáru – princip, funkce, rozdělení 1.1.4 Ústředny EPS 1.1.5 Doplňující zařízení 1.1.6 Projektování, výstavba a provoz systémů EPS 1.2 Stabilní hasicí zařízení, účel, rozdělení 1.2.1 Sprinklerové hasicí zařízení 1.2.2 Drenčerové hasicí zařízení 1.2.3 Pěnová hasicí zařízení 1.2.4 Prášková hasicí zařízení 1.2.5 Plynová hasicí zařízení 1.2.6 Halonová hasicí zařízení 2.2.7 Ostatní druhy hasicích zařízení 2.2.8 Projektování, výstavba a provoz systémů SHZ 2.3 Zařízení pro detekci spalitelných a toxických plynů a par 2.3.1 Význam detekce spalitelných a toxických plynů a par 2.3.2 Metody používané pro detekci 2.3.3 Přístrojová technika 2.3.4 Projektování systémů pro detekci spalitelných a toxických plynů a par 2.4 Zařízení pro odvod tepla a kouře 2.4.1 Význam používání zařízení pro odvod tepla a kouře, jejich rozdělení 2.4.2 Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře 2.4.3 Zařízení pro nucený odvod tepla a kouře 2.4.4 Projektování zařízení pro odvod tepla a kouře 3. Zabezpečovací systémy 3.1 Bezpečnostní posouzení objektu, režimová studie objektu 3.2 Stavebně-technická ochrana, režimová ochrana 3.3 Použití technických prostředků – EZS 3.3.1 Čidla pro plášťovou (obvodovou) a prostorovou ochranu 1.1.2 Ústředny EZS 1.1.3 Využívání poplachového signálu EZS, následná opatření 4. Vzájemné vazby protipožárních a bezpečnostních systémů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner