547-0355/01 – Safety constructing and outfitting fundamentals (principles) ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zásady technického kreslení. 2.Strojírenské konstrukční materiály, jejich vlastnosti, označování a použití. 3. Strojní součástí a jejich dimenzování. 4. Svarové spoje, jejich namáhání a výpočet. 5. Potrubí a potrubní spoje. 6. Tlakové nádoby a jejich výpočet. 7. Strojní mechanizmy s tuhými členy, hydrostatické, pneumatické, hydrodynamické, pro transformaci pohybu. 8. Některé výrobní stroje a zařízení, jejich spolehlivost, bezpečnost provozu a údržba.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner