547-0362/01 – Hygiene in industry ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Základní pojmy, prevence, interdisciplinární spolupráce, pracovní neschopnost - všeobecné zásady. -Prostor a prostředí, definice a kategorie, životní a pracovní prostředí ekologické faktory, vlivy antropogenních faktorů, prognosy a východiska. -Zdravotní stav populace a vývoj některých složek životního prostředí, cizorodé látky v potravinovém řetězci, stav a vývoj znečišťování ovzduší. -Nemoci z povolání, kategorie prací, hlásící centra. -Voda, voda a lidský organismus, fysiologické regulace příjmu vody a elektrolytů, příjem a výdej tekutin v návaznosti na fyzickou práci. -Mikroklima a lidský organismus, tepelně vlhkostní stav ovzduší, metabolismus t termoregulace lidského organismu, pocení a termoregulace. -Pitný režim u pracovníků v náročných provozech. -Komplexní hodnocení systému pracovního mikroklimatu a možnosti jeho pozitivního ovlivnění -Pneumokoniosy, nemoci z vibrací, únavový syndrom, hluk a postižení hlukem. -Pracovní úrazy. -Stárnutí a pracovní proces. -Životní styl a bezpečnostní opatření při práci v XXI. století. -Resuscitace a reanimace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.