547-0369/02 – Enterprise Safety Management ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorIng. Tomáš PavelkaSubject version guarantorIng. Tomáš Pavelka
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2.Legislativní úprava dané problematiky (zákoník práce, vyhlášky, normy) 3.Program „bezpečný podnik“, integrované řízení bezpečnosti 4.Metodika programu „bezpečný podnik“ 5.Firemní politika na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí 6.Realizace a organizační zabezpečení programu „bezpečný podnik“ 7.Kvalifikace, výchova a příprava pracovníků v rámci programu „bezpečný podnik“ 8.Identifikace zdrojů rizik, hodnocení rizika 9.Kontrola a monitorování situace v oblasti BOZP 10.Metodika bezpečnostního auditu 11.Norma ČSN EN ISO 14001 – související činnosti 12.Norma ČSN EN ISO 14001 – prvky systému managementu, jeho zavádění a provoz 13.Havarijní plánování v podniku 14.Integrovaný záchranný systém

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner