547-0381/01 – Harmful agents and wastes transport ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zajištění dopravy nebezpečných látek v rámci podniku - dopravní systémy pro kapaliny a plyny - doprava tuhých látek - identifikování nebezpečí a bezpečnostní opatření 2. Zajištění bezpečné přepravy - silniční, železniční, lodní a letecké - nebezpečných látek - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID) - předpisy pro přepravu nebezpečných nákladů letecky (IATA DGR) - předpisy pro námořní přepravu nebezpečných nákladů (IMDG) - zajištění přepravy v ČR formou Sdělení MZV (silniční i železniční přeprava) 3. Jednotné požadavky pro přepravu nebezpečných látek a předmětů - třídění nebezpečných látek - podmínky pro zařazení do jednotlivých tříd 4. Požadavky na značení a balení nebezpečných látek v rámci přepravy (silniční a železniční) - číselné značení (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti) - značení kusového zboží - značení dopravních prostředků - přepravní doklady 5. Přeprava nebezpečných odpadů - povinnosti při přepravě a dopravě odpadů - evidence při přepravě - nebezpečné vlastnosti odpadů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner