547-0382/01 – Environmental Impacts of Accidents ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Životní prostředí a jeho ochrana - vysvětlení základních pojmů, životní prostředí, jeho tvorba a ochrana, ekologie a ekologické faktory - biosféra a její zdroje - globální problémy životního prostředí (oteplování, narušení ozonové vrstvy) 2. Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí - životní prostředí všeobecně - ochrana ovzduší - ochrana vod - odpadové hospodářství - ochrana zdraví a přírody 3. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí - ekonomické nástroje positivní stimulace - ekonomické nástroje negativní stimulace 4. Posuzování vlivů na životní prostření (EIA), hodnocení rizik (EPIA), význam systému environmentálního managementu 5. Vliv antropogenních havárií (mimořádných událostí) na životní prostředí - únik a uvolnění toxických látek - požáry a výbuchy (rizika toxického působení zplodin hoření, modelování míry toxického působení) - ropné havárie - lesní požáry

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner