547-0386/01 – Bezpečnost práce a požární ochrana ()

Garantující katedrazrušenoKredity2
Garant předmětuDr.Ing. Vladimír DragonGarant verze předmětuDr.Ing. Vladimír Dragon
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní předpisy vztahující se k požární ochraně potřebné pro podnikající právnické a fyzické osoby (zákon o požární ochraně, stavební zákon včetně prováděcích vyhlášek). Normový proces - závaznost a platnost norem. Základy požární bezpečnosti staveb a vybavování objektů požárně bezpečnostními zařízeními. - v oblasti okruhu bezpečnosti práce výkladem nalézání a uplatňování metod a prostředků, jejichž cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky, ani mentálně, - v oblasti okruhu PO výkladem ……….

Povinná literatura:

-Šenovský,M, Kalvarová,L.: Legislativa požární ochrany 1.SPBI Ostrava -Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb II., SPBI Ostrava -Zákon 50/76 Sb ve znění pozdějších předpisů (197/98 Sb). -Zákon 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů 91/95 Sb. -Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku 1981. -Zákon č. 126/94 Sb. -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků. -Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. -Současná právní úprava bezpečnosti práce: Kolektiv autorů, IVBP Brno, leden 1995. -Program bezpečný podnik: VÜBP Praha, Praha 1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti práce 2.Bezpečnost práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, -zaměstnanců. 4.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti práce. 5.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku úrazů. První pomoc. 6.Bezpečnostní technik - hlavní činnosti B.T.. Plánovací, organizační a koordinační, kontrolní, poradenská a výchovná. Úloha B.T. v současném ekonomické transformaci. 7.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.