547-0386/01 – Occupational and (anti-)fire safety ()

Gurantor departmentzrušenoCredits2
Subject guarantorDr.Ing. Vladimír DragonSubject version guarantorDr.Ing. Vladimír Dragon
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti práce 2.Bezpečnost práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, -zaměstnanců. 4.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti práce. 5.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku úrazů. První pomoc. 6.Bezpečnostní technik - hlavní činnosti B.T.. Plánovací, organizační a koordinační, kontrolní, poradenská a výchovná. Úloha B.T. v současném ekonomické transformaci. 7.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.