547-0395/02 – Civil Emergency Planning ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Havarijní plánování a systémový přístup, rámcový obsah havarijního plánu 2. Krizové, civilní nouzové a obranné plánování (Charakteristika, legislativa) 3. Problematika plánování jako součást managementu 4. Informace, informační sytsém v kriz. a hav. plánování 5. Druhy a obsah havarijních plánů 6. Vnitřní havarijní plán organizace, plánování uchování provozní schopnosti (Havarijní plán objektu) 7. Dokumenatce zdolávání požárů 8. Havarijní plány por nouzové stavy v energetice I. - Vstupní podmínky pro zpracování havarijních plánů - Náležitosti hav. plánů držitelů autoriazce na výrobu a rozvod elektřiny 9. Havarijní plány pro nouzové stavy v energetice II. - Řešení stavu nouze v teplárenství - Řešení stavů nouze v plynárenství 10. Problematika jaderných zařízení 11. Vnější havarijní plán jaderných zařízení 12. Problematika prevence závažných chem. havárií 13. Vnější havarijní plán chemických zařízení 14. Havarijní plán územního celku (Informační část, operativní část, grafická část, plány konkrétních činnost) 15. Plány konkrétních činností I. - Traumatologický plán - Plán hygienicko - epidemiologických opatření - Plán mimořádných událostí (Pohotovostní plán SVS ČR) 16. Plány konkrétních činností II - Dokumentace plošného pokrytí jednotkami požární ochrany - Požární poplachový plán - Poplachový plán IZS okresu 17. Plány konkrétních činností III. - Plán letecké ochrany lesů - Plán součinosti při leteckých nehodách - Plán soustředění SaP při havárií produktovodů 18. Plány konkrétních činností IV - Plán varování obyvatelstva - Plán svolání (jednotky HZS, OHK) - Plán vyrozumění orgánů a organizací - Plán dekontaminace 19. Plány konkrétních činností V - Plán ukrytí obyvatelstva - Plán individuální ochrany obyvatel 20. Plány konkrétních činností VI - Plán evakuace obyvatelstva - Plán nouzového přežití obyvatelstva 21. Plány konkrétních činností VII - Plán ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti - Plán ochrany kulturních památek 22. Povodňové plány 23. Plán obnovy 24. Krizový plán, plán krozové připravenosti 25. Hospodářská opatření pro krizové stavy - Plán nezbytných dodávek - Plán hospodářské mobilizace - Plán opatření hospodářské mobilizace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner