547-0396/01 – Voluntary Practical Training - Chemical-Technological Service (ChTS)

Gurantor departmentzrušenoCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1
Part-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Fyziologie dýchání, dýchání v dýchacím přístroji 2.Rozdělení prostředků CHTS 3.Filtrační a hadicové dýchací přístroje 4.Dechová připojení 5.Vzduchový dýchací přístroj obecně 6.Vzduchový dýchací přístroj Saturn 7.Vzduchové dýchací přístroje určení do používání HZS ČR 8.Tlakové nádoby 9.Tlakové lahve 10.Kompresory pro plnění vzduchových dýchacích přístrojů Star, Trident a Poseidon 11.Měřící zařízení pro kontroly vzduchových dýchacích přístrojů 12.Kontrolní měření 13.Samostatná praxe pří měření 14.Řád chemicko technické služby 15.Základy chemie 16.Detektory plynů a RA 17.Nebezpečné látky 18.Zasahové a ochranné obleky 19.Dekontaminace a údržba ochranných obleků 20.Křísící přístroje 21.Sorbční materiály a tmely 22.Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkam záchranné matrace, tunely, plachty 23.Hasiva a přenosné hasicí přístroje 24.Pneumatická vyprošťovací a těsnící zařízení 25.Potápěčská technika

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner