548-0005/05 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatnými aspekty implementace IS/IT v prostředí organizací. Jsou vysvětlena specifika výstavby GIS a aplikace geoinformačních technologií. Student získá zásadní znalosti potřebné pro komplexní návrh, analýzu, zhodnocení a posouzení potřeb informačních změn v organizaci, se zaměřením na geoinformační technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na Prostorové databázové systémy I a dále rozvíjí získané znalosti směrem k návrhu, analýze, tvorbě, implementaci a provozu informačních systémů. V rámci předmětu jsou probírány jednotlivé fáze životního cyklu IS/IT od návrhu informační strategie až po provoz a ukončení IS a jednotlivé kategorie a úrovně úloh v architektuře IS/IT. Zvláštní pozornost je věnována aplikacím geoinformačních technologií.

Povinná literatura:

Voříšek J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace, Management Press, Praha 2006, ISBN 80-85943-40-9 Vrana I., Richta K.: Zásady a postupy zavádění podnikových IS. Grada, 2005, ISBN 80-247-1103-6 Charvát K., Kocáb M., Konečný M., Kubíček P.: Geografická data v informační společnosti. VÚGTK 2007, 269 s. ISBN 978-80-85881-28-8. Roberts S.A., Robertson C.: Geographic Information Systems and Science. Oxford Univer.Press, 2016. ISBN 978-0-19-900363-1. 380 stran.

Doporučená literatura:

Dohnal, Pour: Architektury moderních informačních systémů. EcoPress 1997. Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-02269-2 Šmída F. : Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Česká společnost pro systémovou integraci. Grada 2007. 293 stran. Praha ISBN 978-80-247-1679-4. Wrembel R., Koncilia C.: Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures, and Solutions. Idea Group Inc (IGI), 2007, 332 pages.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné programy. Úkoly na cvičení. Písemky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační technologie. Informace, informatika. Informační systém (IS), problémy IS. 2. Druhy IS. Strategické plánování IS. 3. Vývojové modely IS, formulování požadavků. 4. Architektura informačního systému, její vrstvy a úlohy na architektuře. 5. Klasické přístupy k výstavbě IS. Metoda BSP, PQM. 6. Objektově orientovaný přístup k výstavbě IS (OO analýza a návrh). 7. Prototypový přístup. Funkční analýza. Diagram toku dat. Úlohy typu MIS. 8. Datové sklady. Úlohy typu EIS. 9. Úlohy typu TPS, EDI, OIS. Úlohy typu CRM. 10. Outsourcing a systémová integrace. 11. Metadatabáze. 12. Zavádění IS a jejich ekonomika. Provoz a údržba IS. 13. Ochrana IS. Technologie CASE. Příklady IS.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní