548-0005/07 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatnými aspekty implementace IS/IT v prostředí organizací. Jsou vysvětlena specifika výstavby GIS a aplikace geoinformačních technologií. Student získá zásadní znalosti potřebné pro komplexní návrh, analýzu, zhodnocení a posouzení potřeb informačních změn v organizaci, se zaměřením na geoinformační technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na Prostorové databázové systémy I a dále rozvíjí získané znalosti směrem k návrhu, analýze, tvorbě, implementaci a provozu informačních systémů. V rámci předmětu jsou probírány jednotlivé fáze životního cyklu IS/IT od návrhu informační strategie až po provoz a ukončení IS a jednotlivé kategorie a úrovně úloh v architektuře IS/IT. Zvláštní pozornost je věnována aplikacím geoinformačních technologií.

Povinná literatura:

Voříšek J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace, Management Press, Praha 2006, ISBN 80-85943-40-9 Vrana I., Richta K.: Zásady a postupy zavádění podnikových IS. Grada, 2005, ISBN 80-247-1103-6 Charvát K., Kocáb M., Konečný M., Kubíček P.: Geografická data v informační společnosti. VÚGTK 2007, 269 s. ISBN 978-80-85881-28-8. Roberts S.A., Robertson C.: Geographic Information Systems and Science. Oxford Univer.Press, 2016. ISBN 978-0-19-900363-1. 380 stran.

Doporučená literatura:

Dohnal, Pour: Architektury moderních informačních systémů. EcoPress 1997. Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2000. ISBN 80-01-02269-2 Šmída F. : Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Česká společnost pro systémovou integraci. Grada 2007. 293 stran. Praha ISBN 978-80-247-1679-4. Wrembel R., Koncilia C.: Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures, and Solutions. Idea Group Inc (IGI), 2007, 332 pages.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační technologie. Informační systém (IS), problémy IS. Pozice řízení IT. 2. Druhy IS. 3. Analýza uživatelských potřeb. Funkční analýza. Diagram toku dat. 4. Technologie CASE. Strategické plánování a řízení IS. Architektura informačního systému, její vrstvy a úlohy na architektuře. 5. Architektura aplikací vč. grid computing, cloud computing. 6. Metody výběru vhodných aplikací IT. 7. Klasické přístupy k výstavbě IS. Metoda BSP, PQM.. ERP, TOC. 8. Prototypový přístup. Objektově orientovaný přístup k výstavbě IS. 9. Unified proces. Rapid development metody. 10. Úlohy typu MIS, datové sklady. EIS, TPS, OIS. 11. Aplikace pro řízení externích vztahů (EDI, CRM) 12. Outsourcing a systémová integrace. 13. Efektivnost IS/IT. Náklady, přínosy. Metody finančního hodnocení projektu. 14. Provoz a údržba IS. Spolehlivost a testování. Ochrana IS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/, kde jsou uvedeny i okruhy pro zkoušku. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.